Koulutukset

Koulutukset

Osaaminen on kiinteä osa turvallisuutta ja turvallista työskentelyä. Perehdyttämällä ja kouluttamalla seisokkiin osallistuvat henkilöt haluamme varmistaa, että kaikki osallistuvat omalta osaltaan turvallisen työmaan luomiseen ja osaavat huomioida lainsäädännön sekä Nesteen vaatimukset työssään. 

Palvelutoimittajan työntekijältä vaadittu koulutuskokonaisuus koostuu

  • Nesteen tarjoamista koulutuksista  
  • Omasta ammattialasta tai työtehtävästä riippuvasta peruskoulutuksesta ja erityisosaamisesta, josta palveluntoimittaja vastaa

Nesteen koulutukset

Varmistat omalta osaltasi joustavan aloituksen suorittamalla koulutusvaatimukset etukäteen heti koulutusten julkaisun jälkeen.

Ammattialasta / tehtävästä riippuva peruskoulutus ja osaaminen

Palveluntoimittaja vastaa itse ennen työntekijöidensä työmaalle tuloa työntekijöiden ammattialasta ja tehtävästä riippuvasta peruskoulutuksen ja osaamisen varmentamisesta.

Palvelutoimittajien TA24 -koulutusopas ja roolikohtaiset matriisit ovat saatavilla HSE Network Kilpilahti -sivustolla.

HSE Network Kilpilahti | Tilaa käyttäjätunnukset


HSE Network Kilpilahti -sivusto on Kilpilahdessa toimivien yritysten ja Naantalin terminaalin sekä palvelutoimittajien yhteinen sivusto. 
Kirjautuminen HSE Network -sivustolle edellyttää käyttäjätunnuksia. 

Käyttäjätunnusten tilaaminen:
hsenetwork(at)neste.com 

Tunnusta varten tarvitaan seuraavat tiedot: etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, yritys, puhelinnumero sekä työn/palvelun ostaneen yrityksen (tilaajan) yhteyshenkilö.