Asiakirjat

Asiakirjat

Näitä asiakirjoja yrityksesi tarvitsee (vähimmäisvaatimukset)

● Tilaajavastuuselvitykset
● Toiminnan vastuuvakuutus
● Tiedot lähetettyjen työntekijöiden edustajasta (vain ulkomaiset yritykset)
● Sähköinen ilmoitus työntekijöiden lähettämisestä (vain ulkomaiset yritykset)

Näitä asiakirjoja jokainen työntekijä tarvitsee kulkuluvan saamiseksi (vähimmäisvaatimukset)

Vaaditut dokumentit työntekijän tietoihin Sedatuksessa
● Voimassaoleva Työturvallisuuskortti (Nesteen hyväksymä)
● Värillinen valokuva henkilöstä (otettuna valkoista, tasaista taustaa vasten edestä päin, ei esineitä/asioita taustalla)
● Suomalainen veronumero, rekisteröity julkiseen veronumerorekisteriin
● Voimassa oleva passi tai henkilökortti, henkilön kansalaisuudesta riippuen
● Eläke- ja tapaturmavakuutus, jos työntekijä on vakuutettu muualla kuin Suomessa (A1 tai vastaava)
● Suomessa työskentelyyn oikeuttava dokumentaatio (muut kuin Suomen kansalaiset)

Tarvitset nämä koulutukset ja pätevyydet

● Kilpilahti kulkulupakoulutus suoritettu ja voimassa
● Nesteen järjestämät koulutukset suoritettu ja voimassa
● Rooli- ja tehtäväkohtaiset pätevyydet ja koulutukset suoritettu ja voimassa
● Todistus tai kortti nosturin käyttöoikeudesta ja/tai kirjallinen lupa työnantajan nostotöihin antamasta
perehdytyksestä ja nostoapuvälineiden käyttöoikeudesta (vain nostotöihin osallistuvat)

Lisätietoja tilaajavastuulaista Työsuojeluhallinnon verkkopalvelusta

Suomalainen veronumero


Suomalainen veronumero on pakollinen jokaiselle Neste Porvoo TA24 -projektissa työskentelevälle henkilön kansalaisuudesta tai yrityksen alkuperämaasta riippumatta. Veronumeron tulee olla saatavilla kulkulupakorttia noudettaessa. Työntekijät eivät pääse työmaalle ilman suomalaista veronumeroa. Veronumeron saaminen edellyttää henkilökohtaista käyntiä Suomen verotoimistossa. Vaatimus perustuu Lakiin veronumerosta ja veronumerorekisteristä (473/2021).

Menettely suomalaisen veronumeron saamiseksi

 1. Suomalaisen veronumeron saamiseksi tarvitset ensin suomalaisen henkilötunnuksen.

 2. Vain yksi verotoimisto Uudellamaalla voi myöntää suomalaisia ​​henkilötunnuksia:
  Helsingin seudun verotoimisto, Hämeentie 15, 00500 Helsinki.

 3. Varaa aika Helsingin seudun verotoimistoon
  etukäteen soittamalla puhelinpalveluun numeroon +358 29 497 050.

 4. Täytä lomake:

  6150 ennen käyntiäsi verotoimistossa.

 5. Täytä myös etukäteen lomake:

  5057, jos oleskelet Suomessa enintään 6 kuukautta, tai

  5042, jos oleskelet pidempään.

 6. Kun menet verotoimistoon, ota mukaan esitäytettyjen lomakkeiden lisäksi seuraavat asiakirjat:
  • Voimassa oleva passi tai virallinen henkilökortti, josta sinut on helppo tunnistaa
  • Työsopimuksesi ja työnantajasi laatima allekirjoitettu ja päivätty asiakirja, joka sisältää seuraavat tiedot:
   • Työntekijän ja työnantajan nimi
   • Mitä työtä teet Suomessa
   • Minkä ajanjakson työskentelet Suomessa
   • Mikä on työntekopaikka
   • Kuka on suomalainen työn tilaaja eli kenelle työtä tehdään.
   • Voimassa oleva oleskelulupa tai viisumi silloin, kun sellainen vaaditaan (tarve riippuu esimerkiksi oleskelun kestosta ja kansalaisuudesta)
 7. Suomalainen veronumero on rekisteröitävä julkiseen veronumerorekisteriin. Rekisteröinti ei tapahdu automaattisesti, joten pyydä rekisteröintiä rakennusalan rekisteriin, kun olet verotoimistossa hakemassa veronumeroasi.

Jos olet työskennellyt Suomessa aikaisemmin, sinulla on todennäköisesti jo suomalainen veronumero! Voit tarkistaa asian soittamalla Verohallinnon palvelunumeroon +358 29 497 070. Tarkista myös samalla puhelimessa, onko veronumero edelleen rekisteröity julkisessa veronumerorekisterissä ja jos ei, pyydä rekisteröintiä!


Verohallinnon pop-up palvelupiste

TA Terminaaliin tulee Verohallinnon pop-up palvelupiste, josta voidaan myöntää veronumeroita ja verokortteja ulkomaalaisille työntekijöille.

Palvelupisteen aukioloajat
2. – 5.4. 08:00 – 16:00
8. – 14.4.  08:00 – 16:00
15. – 19.4.06:00 – 18:00