Työlupa

Työlupa – Hanki työlupa ja noudata luvan ehtona olevia turvallisia työkäytäntöjä

Mikä tahansa työ voi aiheuttaa vaaratilanteen ilman asianmukaista suunnittelua ja riskinarviointia. Työluvan tarkoitus on varmistaa, että työ on suunniteltu ja turvalliset työkäytännöt on määritelty ja työn suorittajien tiedossa.

Työlupa

Neste käsittelee ja varastoi suuria määriä vaarallisia aineita, mm. syttyviä ja myrkyllisiä aineita ja jalostusprosessit sisältävät vaarallisia vaiheita. Vakavien vaaratilanteiden mahdollisuus on siten aina olemassa. Niiden välttämiseksi on olennaista varmistaa, että työtä suoritettaessa vaarat hallitaan tehokkaasti.

Valtuutetut henkilöt voivat myöntää työlupia. Työlupa on olennainen osa työn vaarojen ja turvallisuuden hallintaa. Työn aloittaminen ilman asianmukaista lupaa voi saada aikaan monenlaisia vakavia vaaratilanteita.

Siksi erilaisia töitä varten on aina hankittava työlupa ja noudatettava luvassa kuvattuja turvallisia työskentelykäytäntöjä.