Suljetut tilat

Suljetut tilat – Varmista asianmukainen lupa sisälle menoon ja tarkista kaasumittaus

Suljetut tilat

Suljettu tila on kokonaan tai osittain kiinni oleva tila, jota ei ole tarkoitettu ihmisten käyttöön ja jossa voi olla vaarallisia aineita tai vaarallisia työskentelyolosuhteita.

Suljetun tilan sisäpuolella olevat olosuhteet voivat olla tappavia. Vaarallisiin työskentelyolosuhteisiin kuuluvia riskejä ovat muun muassa hapen puute, vaarallisten aineiden läsnäolo, hukkuminen, seinämien sortuminen, putoaminen, tulipalo, epänormaalin korkeat tai matalat lämpötilat tai sähköisku (mm. ympärillä olevista sähköä johtavista rakenteista). Suljetun tilan sisään- tai uloskäynnit voivat myös olla pieniä tai ahtaita, ja ne voivat vaikeuttaa pelastustoimia.

Suljettuun tilaan meneminen osittainkin ilman asianmukaisia varotoimenpiteitä ja lupaa voi aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman. Siksi ennen suljettuun tilaan menemistä on aina hankittava säiliötodistus, työlupa ja varmistettava, että kaasumittaus on tehty. Säiliötodistuksessa ja työluvassa määriteltyjä turvallisia työskentelykäytäntöjä on noudatettava aina.