Laitteiden erottaminen

Laitteiden erottaminen – Varmista energian asianmukainen erottaminen

Laitteiden erottaminen

Yksinkertaisimmillaan laitteiden erottaminen voi tarkoittaa sähköjohdon pistokkeen irrottamista pistorasiasta ennen laitteen huoltamista. Laitteiden erottamisella varmistetaan, että ei-toivotut energiat eivät sekoitu tai vuoda, sillä se voisi aiheuttaa vakavaa vahinkoa.

Meidän on toiminnoissamme hallittava ja erotettava useita erilaisia vaarallisia energioita, kuten vaarallisia kemikaaleja, lämpöä, painetta ja sähköä. Kaikki erottamiset edellyttävät erityisiä menettelyjä, merkintää ja henkilösuojaimia. Menettelyjen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavia vaaratilanteita, kuten vammoja, vuotoja tai tuotteiden sekoittumista.

Siksi on tarkistettava aina, että energia on erotettu asianmukaisesti, ja suojattava itsensä ja ympäristö vaaralliselta energialta.