Turvallisuus

Turvallisuus alkaa tästä –
Yhteiset pelisäännöt pienentävät riskejä

Haluamme varmistaa, että kaikki työntekijämme ja kumppanimme pääsevät jokaisen työpäivän jälkeen terveinä kotiin. Uskomme, että kaikki tapaturmat ovat estettävissä. Varmistamme, että urakoitsijat pystyvät työskentelemään turvallisesti ja saavat tarpeelliset tiedot työskentelyolojen mahdollisista riskeistä. Tämän varmistamme muun muassa erilaisilla auditoinneilla, sopimuksiin sisältyvillä turvallisuusvaatimuksilla sekä suojain- ja turvallisuuskäytännöillä.

Korkean riskin töistä tehdään aina yhteistyössä kirjallinen riskien arviointi. Arvioinnissa sovitaan tarvittavista toimista työn tekemiseksi turvallisesti. Erilaisilla koulutuksilla ja lupakäytännöillä varmistamme, että työt ajoitetaan oikein ja että kaikki työntekijät tuntevat olosuhteisiin ja työhön liittyvät vaarat.

TA24 Turvallisuusasiakirja

Turvallisuusasiakirja sisältää turvallisuussuunnitelman ja viittaukset Nesteen turvallisuusohjeisiin, jotka toimivat työmaan tärkeimpinä turvallisuusohjeina. Liitteiden lukemiseen tarvitset käyttäjätunnukset. Katso ohjeet tunnusten hankkimiseen alta.

HSE Network Kilpilahti | Tilaa käyttäjätunnukset

HSE Network on Kilpilahdessa toimivien yritysten ja Naantalin terminaalin sekä palveluntoimittajien yhteinen sivusto, joka tukee yhteisiä turvallisuustavoitteita ja eri organisaatioiden välistä turvallisuusyhteistyötä.

Tilaa käyttäjätunnukset: 
hsenetwork(at)neste.com

Tunnusta varten tarvitaan seuraavat tiedot: etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, yritys, puhelinnumero sekä työn/palvelun ostaneen yrityksen (tilaajan) yhteyshenkilö.

Kirjautumisongelmat
servicedesk(at)neste.com 
tai +358 10 458 5252

Salasanan vaihto
jaana.ikonen(at)neste.com 
(Tunnusten luonti TA24 -urakoitsijoille).

Viime hetken riskien arviointi


Mieti näitä ennen kuin aloitat: 

1. Mitkä ovat työn eri vaiheet? 
2. Mitkä ovat eri työvaiheiden riskit? 
3. Miten voit suorittaa eri työvaiheet oikeassa järjestyksessä ja samalla turvallisesti?

Jos et pysty työskentelemään turvallisesti, lopeta työ välittömästi!  

Nesteellä on viisi turvallisuuden pääsääntöä

Neste noudattaa viittä turvallisuuden pääsääntöä. Emme hyväksy turvallisuusohjeista ja -säännöistä tai turvallisista käytännöistä poikkeamista. Kaikki turvallisuuteen ja laatuun vaikuttavat tekijät ovat erityisen tärkeitä seisokin aikana, jolloin suuri määrä ihmisiä useista eri maista suorittaa erilaisia tehtäviä jalostamon alueella. Turvallisuus syntyy aina yhteistyöstä ja koskee meitä kaikkia. Yhdessä voimme taata jokaisen turvallisuuden.

Alla olevista linkeistä voit lukea lisää turvallisuuden pääsäännöistä.

Jokaisella on vastuu havainnoida!

Havainnoi ja raportoi:
➢ Ei-turvallinen käyttäytyminen ja työskentely, olosuhteet sekä ergonomiset riskit
➢ Turvalliset ja laadukkaat työmenetelmät
➢ Muista myös positiivinen havainnointi!

Jokaisella on vastuu havainnoida. Ilmoita kaikki havainnot mahdollisimman pian Nesteen henkilökunnalle ja omalle esimiehellesi.

Linkki havainnointilomakkeelle

QR-koodi havainnointilomakkeelle

Nesteellä me välitämme  

Vastuullisuus on oleellinen osa seisokkia. Me Nesteellä välitämme työntekijöidemme ja kumppaniemme terveydestä, turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Kiinnitämme myös huomiota monimuotoisuuteen, yhdenvertaisuuteen ja inklusiivisuuteen (DEI). Kaikki suureisokkiin osallistuvat urakoitsijat velvoitetaan sitoutumaan Nesteen toimittajien eettisiin sääntöihin.

Seisokissa työskentelevät urakoitsijat ja palveluntarjoajat voivat nimettömästi raportoida työsuhteeseen tai työoloihin liittyviä huolenaiheita Nesteen We Care -kanavan kautta. Huolenaiheeseesi suhtaudutaan vakavasti ja se tutkitaan luottamuksellisesti.